Prop. 27 L (2009-2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Endringar i patentlova (unntak frå patentvernet for utprøvingar av legemiddel)

Endringar i patentlova (unntak frå patentvernet for utprøvingar av legemiddel)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget