Prop. 31 L (2013–2014)

Endringer i genteknologiloven og bioteknologiloven (navneendring og hjemmel til felles forskrift)

Endringer i genteknologiloven og bioteknologiloven (navneendring og hjemmel til felles forskrift)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget