Prop. 33 S (2012–2013)

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Olje- og energidepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget