Prop. 39 S (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Samtykke til at Noreg tek del i påfyllinga av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF-XII)

Samtykke til at Noreg tek del i påfyllinga av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF-XII)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget