Prop. 43 L (2011–2012)

Endringer i barnevernloven

Endringer i barnevernloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget