Prop. 45 S (2009-2010)

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Justis- og politidepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Justis- og politidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget