Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 64 L (2012–2013)

Endringer i vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven

Til innholdsfortegnelse

3 Overordnede spørsmål

Departementet foreslår at miljøansvarsdirektivet gjennomføres i norsk rett ved nye bestemmelser i forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven. De fleste av reglene i miljøansvarsdirektivet gjelder allerede i norsk rett, slik at det kun er nødvendig med mindre tilføyelser.

Departementet foreslår å benytte begrepet «fysisk eller juridisk person som berøres eller ventes å bli berørt, eller som har tilstrekkelig interesse i saken» i samtlige av lovene for angivelse av kretsen som har adgang til å anmode myndighetene om å iversette tiltak, samt til å påklage myndighetenes avgjørelse og eventuelt forfølge dette rettslig.

Direktivet er på enkelte punkter mer detaljert enn forurensningsloven, noe som nødvendiggjør enkelte utfyllende forskriftsbestemmelser som foreslås inntatt i forurensningsforskriften.

Til toppen
Til dokumentets forside