Prop. 65 S (2010–2011)

Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar

Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget