Prop. 70 L (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Endringer i skatteloven (om skatt av formue og inntekt)

Endringer i skatteloven (om skatt av formue og inntekt)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget