Proposisjoner til Stortinget

Prop. 80 S (2011–2012)

Utbygging og finansiering Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen på E136 i Møre og Romsdal

Utbygging og finansiering Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen på E136 i Møre og Romsdal

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget