St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Nasjonal transportplan 2010–2019

Nasjonal transportplan 2010–2019

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget