St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplan 2010–2019

Nasjonal transportplan 2010–2019

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no