Prop. 101 S (2011–2012)

Finansiering og utbygging av E16 på strekningen Fønhus – Bagn i Sør-Aurdal kommune i Oppland

Finansiering og utbygging av E16 på strekningen Fønhus – Bagn i Sør-Aurdal kommune i Oppland

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget