Proposisjoner til Stortinget

Prop. 87 L (2011–2012)

Endringer i utlendingsloven m.m. (delegering av avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland mv.)

Endringer i utlendingsloven m.m. (delegering av avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland mv.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget