Prop. 9 L (2011–2012)

Lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget