Prop. 94 S (2012–2013)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia, undertegnet i London 14. mars 2013

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia, undertegnet i London 14. mars 2013

I

Stortinget samtykker til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia, undertegnet i London 14. mars 2013.