Prop. 95 L (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra offentlige organer mv.)

Endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra offentlige organer mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget