Prop. 97 L (2010–2011)

Endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven mv. (gjennomføring av direktiv 2009/109/EF)

Endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven mv. (gjennomføring av direktiv 2009/109/EF)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget