Prop. 99 S (2012–2013)

Utbygging og drift av Gina Krog-feltet

Utbygging og drift av Gina Krog-feltet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget