Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S Tillegg 1 (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 Endring av Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen legges det frem endringer til enkelte bevilgningsforslag som følge av overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene, og det foreslås fullmakter i forbindelse med dette. I tillegg omtales to andre saker under Samferdselsdepartementet (E39 Rogfast og tilsagnsfullmakt for tilskudd til fylkesveier).

Til toppen
Til dokumentets forside