Prop. 1 S Tillegg 1 (2019–2020)

For budsjettåret 2020 — Endring av Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.)

I proposisjonen legges det fram forslag til bevilgningsendringer som følge av overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene, og det foreslås fullmakter i forbindelse med dette.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget