Prop. 1 S Tillegg 5 (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 — Endring av Prop. 1 S (2016–2017) Statsbudsjettet 2017 (saldering)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget