Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 — Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

5 Bistand gjennom multilaterale organisasjoner fordelt på kapittel og post, 2014

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/statistikk

Figur 5.1 Bistand gjennom multilaterale organisasjoner fordelt på kapittel og post, 20141 (NOK 1000).

Figur 5.1 Bistand gjennom multilaterale organisasjoner fordelt på kapittel og post, 20141 (NOK 1000).

1 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken. Dette skyldes at bistandsstatistikken i større grad baseres på forbruksrapportering fremfor bevilgning.

Til dokumentets forside