Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 — Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

7 Bistand som andel av BNI i OECD/DAC-land 2014

DAC land:

2014

Sverige

1,10

Luxembourg

1,07

Norge

0,99

Danmark

0,85

Storbritannia

0,71

Nederland

0,64

Finland

0,60

Sveits

0,49

Belgia

0,45

Tyskland

0,41

Irland

0,38

Frankrike

0,36

New Zealand

0,27

Australia

0,27

Østerrike

0,26

Canada

0,24

Island

0,21

Japan

0,19

USA

0,19

Portugal

0,19

Italia

0,16

Spania

0,14

Sør-Korea

0,13

Slovenia

0,13

Tsjekkia

0,11

Hellas

0,11

Slovakia

0,08

Polen

0,08

OECD/DAC totalt

0,29

Til dokumentets forside