Prop. 108 L (2020–2021)

Endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven (samleproposisjon våren 2021)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven. Samtlige endringer i folketrygdloven er nødvendige, tekniske opprettinger. Endringen i sosialtjenesteloven gjelder tydeliggjøring av hjemmelsgrunnlaget for behandling av personopplysninger.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget