Prop. 111 S (2016–2017)

Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Filippinene av 28. april 2016

Proposisjonen omhandler samtykke til ratifisering av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Filippinene. Avtalen ble undertegnet i Bern 28. april 2016. Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Filippinene omfatter handel med varer, handel med tjenester, immaterielle rettigheter, opprinnelsesregler, konkurranse, handelsfasilitering, tekniske handelshindre, veterinære og plantesanitære bestemmelser, handelstiltak (antidumping), handel og bærekraftig utvikling, institusjonelle bestemmelser og tvisteløsning. Avtalen omfatter også kapitler om investeringer og offentlige anskaffelser, men på grunn av begrensninger i filippinsk grunnlov inneholder disse kun utviklingsklausuler for fremtiden. Hovedmålsettingen med avtalen er å stimulere til økt samhandel og økonomisk samarbeid.

Les dokumentet

Elektronisk vedlegg:

Følg proposisjonen på Stortinget