Prop. 112 L (2023–2024)

Endringer i utlendingsloven mv. (utvidet hjemmel for forskrifter om fritt rettsråd)

Proposisjonen inneholder forslag til hjemmel i utlendingsloven for å kunne gi regler i forskrift om rett til fritt rettsråd uten behovsprøving i saker om utvisning på grunn av ilagt straff. I tillegg er det forslag til regel i utlendingsloven som gir rett til fritt rettsråd uten behovsprøving i saker som behandles i Utlendingsnemndas stornemnd.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget