Prop. 113 S (2016–2017)

Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Georgia av 27. juni 2016

Proposisjonen omhandler samtykke til ratifisering av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Georgia. Avtalen ble undertegnet i Bern 27. juni 2016. Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Georgia omfatter handel med varer, handel med tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter, opprinnelsesregler, konkurranse, handelsfasilitering, tekniske handelshindre, veterinære og plantesanitære bestemmelser, handelstiltak (inkludert antidumping), bærekraftig utvikling, institusjonelle bestemmelser og tvisteløsning. Hovedmålsettingen med avtalen er å stimulere til økt samhandel og økonomisk samarbeid.

Les dokumentet

Elektronisk vedlegg:

Følg proposisjonen på Stortinget