Prop. 120 L (2017–2018)

Endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget