Prop. 121 L (2016–2017)

Endringer i valgloven (tidspunkt for vedtak om todagersvalg)

I proposisjonen foreslår departementet å oppheve krav om at kommunene må fatte vedtak om todagersvalg senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. Endringen foreslås for å rette opp en innskrenkning som følge av en tidligere lovendring i valgloven.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget