Historisk arkiv

Endrer regler for todagersvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremmer om kort tid en proposisjon for Stortinget for å endre reglene for todagersvalg i valgloven. Det kan gjøre at kommuner som ønsker det, kan ha valg også på søndagen ved høstens valg.

Reglene om todagersvalg ble endret i fjor sommer. Som en følge av dette måtte vedtak om todagersvalg fattes senest samtidig med budsjettet. Tidligere var dette kun et krav dersom vedtaket ble fattet med mindretall.

I ettertid har det vist seg at enkelte kommuner ikke har vedtatt todagersvalg sammen med budsjettvedtaket, som den nye loven krever.

- Demokratiet vårt hviler på tillit til valgene, og det er viktig at valggjennomføringen er forutsigbar og ryddig. Derfor er det svært uheldig at det oppstår usikkerhet rundt kommunale vedtak om todagers valg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Departementet fremmer en proposisjon til Stortinget etter påske, der vi foreslår å fjerne kravet om å vedta todagersvalg før eller sammen med budsjettet for valgåret. Vi foreslår ingen endring i kravet om at det må være flertall for å avholde valget over to dager.

- Dersom Stortinget vedtar denne lovendringen, vil det bety at alle kommuner som har besluttet å holde todagersvalg gjennom flertallsvedtak, kan gjennomføre dette slik som de ønsker, sier Sanner.

 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00