Prop. 130 L (2014–2015)

Endringer i introduksjonsloven (tiltak for økt gjennomføring av plikt til opplæring og kvalifisering)

Proposisjonen omhandler forslag som legger til rette for økt gjennomføring av plikt til hhv. opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og introduksjonsprogrammet for flyktninger. Det foreslås at det innføres rett til permisjon fra introduksjonsprogrammet ved tilbud om arbeid, at den enkelte må dokumentere kunnskaper om samfunnet for å få fritak fra plikt til opplæring i 50 timer samfunnskunnskap og at kommunene skal ta initiativet til å sette i gang opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget