Prop. 138 L (2015–2016)

Endringer i vegtrafikkloven (sykkelritt på veg)

Proposisjonen omhandler forslag om å etablere en hjemmel til å fastsette forskrifter om sykkelritt på veg åpen for alminnelig ferdsel. Foruten å regulere ulike sider ved sykkelritt, herunder vilkår for gjennomføring av ritt, vil slike forskrifter kunne åpne for å fravike trafikk-, skilt- og fartsreglene under rittet, og for å gi trafikkregulerende myndighet til sivile vakter med tilfredsstillende kompetanse.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget