Prop. 140 L (2015–2016)

Endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer)

Proposisjonen omhandler forslag om å etablere en hjemmel for løyvemyndighetene (fylkeskommunene og Oslo kommune) som gjør det mulig å fastsette et krav om at den som har, eller får tildelt, drosjeløyve må benytte kjøretøy som har en øvre grense for miljøskadelig utslipp.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget