Prop. 148 S (2015–2016)

Samtykke til ratifikasjon av Minamata-konvensjonen om kvikksølv

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget