Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 17 S (2015–2016)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Kunnskapsdepartementet legger i kapittel 2 i denne proposisjonen frem forslag til endringer i enkelte bevilgninger i statsbudsjettet 2015. Departementet foreslår å øke utgiftene med til sammen 759,4 mill. kroner, inkludert lånetransaksjoner. Inntektene foreslås økt med til sammen 454,7 mill. kroner, inkludert lånetransaksjoner.

Til toppen
Til dokumentets forside