Prop. 17 S (2015–2016)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet

Proposisjonen omhandler endringer på Kunnskapsdepartementets budsjett for året 2015. Kunnskapsdepartementet har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Departementet har også ansvar for voksnes læring og forskning.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget