Prop. 18 S (2018–2019)

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget