Prop. 18 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget