Prop. 19 S (2017–2018)

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget