Prop. 198 S (2020–2021)

Tillegg til Prop. 175 S (2020–2021) om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget