Prop. 20 S (2016–2017)

Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Kunnskapsdepartementet legger i kapittel 2 i denne proposisjonen frem forslag til endringer i enkelte bevilgninger i statsbudsjettet 2016. Departementet foreslår å redusere utgiftene med til sammen 366,4 mill. kroner, inkludert lånetransaksjoner. Inntektene foreslås redusert med til sammen 267,3 mill. kroner, inkludert lånetransaksjoner.

Til dokumentets forside