Prop. 20 S (2016–2017)

Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget