Prop. 23 S (2017–2018)

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget