Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 24 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen kjem Olje- og energidepartementet med framlegg til endringar i statsbudsjettet 2015 i samsvar med kapittel 2. I kapittel 3 er det gitt ei oppdatering av Aasta Hansteen-prosjektet, som varsla i Prop. 1 S (2015–2016) for Olje- og energidepartementet. I kapittel 4 gjer departementet greie for bruk av fullmakter under petroleumsverksemda.

Til toppen
Til forsida av dokumentet