Prop. 24 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget