Prop. 25 S (2017–2018)

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget