Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 26 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Landbruks- og matdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag til endringar i løyvingar under enkelte kapittel og postar i statsbudsjettet for 2015.

Til toppen
Til forsida av dokumentet