Prop. 26 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget