Prop. 28 S (2016–2017)

Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget