Prop. 29 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen legg Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) fram endringsforslag på statsbudsjettet for 2015 i samsvar med punkt 2 nedanfor.

Til forsida av dokumentet